หมวดหมู่: ทะเบียน ขาวดำ

ธจ 7

1,790,000

17
จองแล้ว

1กถ 10

189,000

4
ว่าง

1ขฌ 10

220,000

9
ว่าง

6กล 10

99,000

14
ว่าง

7กธ 10

75,000

13
จองแล้ว

ศฐ 10

790,000

17
จองแล้ว

5กพ 15

199,000

20
ว่าง

7กด 16

49,000

16
จองแล้ว

3กฐ 17

39,000

21
จองแล้ว

ฌห 19

399,000

20
ว่าง

9กว 20

49,000

18
ว่าง

ศฮ 20

250,000

14
ว่าง

ษน 20

120,000

11
จองแล้ว

8กฆ 21

65,000

15
ว่าง

8กบ 21

89,000

14
ว่าง

ฌง 24

350,000

13
ว่าง

ภจ 24

399,000

13
ว่าง

ชฮ 34

159,000

14
ว่าง

ฆข 36

499,000

14
ว่าง

3ขญ 37

29,000

19
ว่าง

3ขผ 37

25,000

23
จองแล้ว

4ขต 37

25,000

19
จองแล้ว

4ขพ 37

29,000

24
จองแล้ว

ฐน 37

120,000

24
ว่าง

ฐธ 41

89,000

18
ว่าง

3ขศ 42

29,500

18
จองแล้ว

ศค 42

199,000

17
ว่าง

4ขธ 43

25,000

17
จองแล้ว

4ขว 43

29,000

19
จองแล้ว

ษย 43

99,000

19
ว่าง

3กจ 45

235,000

19
จองแล้ว

3กอ 45

235,000

19
ว่าง

6กฎ 45

145,000

21
ว่าง

9กข 45

235,000

21
จองแล้ว

3ขธ 47

22,000

20
จองแล้ว

3ขอ 47

22,000

22
จองแล้ว

ฉพ 48

110,000

25
ว่าง

วฮ 48

99,000

23
ว่าง

ขย 49

89,000

23
จองแล้ว

งจ 56

499,000

19
ว่าง