ค้นหาเลขทะเบียน

ดูดวงทะเบียนรถ

ทะเบียน หมวดใหม่

2ขน 6

305,004

15
ว่าง

2ขน 8

295,004

17
ว่าง

2ขน 33

199,000

15
ว่าง

2ขบ 44

200,004

14
ว่าง

2ขน 66

132,004

21
ว่าง

2ขบ 99

440,004

24
ว่าง

2ขน 111

200,004

12
ว่าง

2ขบ 111

399,005

9
ว่าง

2ขบ 555

275,000

21
ว่าง

2ขบ 567

199,005

24
ว่าง

ทะเบียน ราคาถูก

2ขณ 1100

39,000

11
ว่าง

2ขน 1100

40,000

11
ว่าง

2ขฌ 1133

39,504

17
ว่าง

2ขท 1133

39,594

13
ว่าง

2ขบ 1133

46,504

14
ขายแล้ว

2ขต 1144

47,004

17
ว่าง

2ขฌ 1155

49,005

21
ว่าง

2ขบ 1166

48,004

20
ว่าง

2ขฐ 1177

45,000

29
ว่าง

2ขท 1177

49,005

21
ว่าง

ทะเบียน ผลรวมดี

1ขถ 2

320,000

6
ว่าง

1ขษ 2

590,005

9
ว่าง

2ขต 2

799,005

9
ว่าง

1ขฐ 3

310,004

15
ว่าง

1ขฒ 3

279,000

9
ว่าง

1ขผ 3

250,000

14
ว่าง

1ขย 3

255,004

14
ว่าง

2ขช 3

390,005

9
ว่าง

9กช 3

555,004

15
ว่าง

9กด 3

390,000

14
ว่าง

ทะเบียน VIP

1ขค 2

590,005

9
ว่าง

1ขถ 2

320,000

6
ว่าง

1ขษ 2

590,005

9
ว่าง

2ขต 2

799,005

9
ว่าง

2ขถ 2

438,004

7
ว่าง

2ขท 2

445,004

7
ว่าง

9กฌ 2

248,000

17
ว่าง

9กน 2

430,004

17
ว่าง

9กภ 2

299,004

13
ว่าง

9กม 2

560,004

17
ว่าง

ทะเบียน เลขเรียง-หลักพัน

1กฐ 123

179,000

17
ว่าง

1กน 123

179,000

13
ว่าง

1ขก 123

165,000

10
ว่าง

1ขฌ 123

255,005

14
ว่าง

1ขณ 123

265,005

14
ว่าง

1ขธ 123

162,000

13
ว่าง

1ขล 123

265,005

15
ว่าง

1ขว 123

265,005

15
ว่าง

1ขส 123

149,004

16
ว่าง

1ขอ 123

295,005

15
ว่าง

ทะเบียน เลขคู่

1ขร 1100

95,000

9
ว่าง

2ขช 1100

42,004

8
ว่าง

2ขณ 1100

39,000

11
ว่าง

2ขต 1100

59,000

9
ว่าง

2ขน 1100

40,000

11
ว่าง

ชห 1100

145,000

9
ว่าง

1กบ 1122

159,005

10
ว่าง

1ขว 1122

135,005

15
ว่าง

2ขฌ 1122

85,004

15
ว่าง

2ขท 1122

57,004

11
ว่าง

ทะเบียน เลขสลับ

1กฬ 1212

125,005

13
ว่าง

1ขฌ 1212

129,005

14
ว่าง

1ขฒ 1212

74,004

12
ว่าง

1ขบ 1212

69,000

11
ว่าง

1ขล 1212

145,005

15
ว่าง

2ขฐ 1212

135,005

19
ว่าง

4กน 1212

99,005

16
ว่าง

5กภ 1212

99,005

13
ว่าง

สช 1212

245,005

15
ว่าง

สฮ 1212

135,000

18
ว่าง

ทะเบียน เลขหาบ

1กฒ 1221

125,005

11
ว่าง

1ขฮ 1221

125,005

14
ว่าง

2ขฉ 1221

74,000

15
ว่าง

2ขฒ 1221

69,005

13
ว่าง

ฆส 1221

295,005

16
ว่าง

ฎจ 1221

125,004

17
ว่าง

2ขบ 1331

52,000

14
ว่าง

9กณ 1331

66,004

23
ว่าง

1ขฮ 1414

115,005

18
ว่าง

1ขฮ 1441

52,000

18
ว่าง

ทะเบียน หมวดเก่า

ฆด 4

1,790,000

8
ว่าง

ศฮ 20

250,000

14
ว่าง

8กฆ 21

65,000

15
ว่าง

ฌข 24

350,000

13
ว่าง

ฌง 24

320,000

13
ว่าง

ภจ 24

399,000

13
จองแล้ว

พต 32

99,000

16
ว่าง

ฌพ 33

890,000

19
ว่าง

ฌฟ 33

850,000

19
ว่าง

ฎอ 33

799,007

17
ว่าง

ทะเบียน ขาวดำ

4ขห 13

29,000

15
ว่าง

5กพ 15

175,000

20
ว่าง

9กว 20

49,000

18
ว่าง

ศฮ 20

250,000

14
ว่าง

8กฆ 21

65,000

15
ว่าง

ฌข 24

350,000

13
ว่าง

ฌง 24

320,000

13
ว่าง

ภจ 24

399,000

13
จองแล้ว

พต 32

99,000

16
ว่าง

ชฮ 34

159,000

14
ว่าง

ทะเบียน ระฆังทอง

ฆด 4

1,790,000

8
ว่าง

ฆข 111

2,590,000

8
ว่าง

ฆฐ 333

1,490,000

21
ว่าง

ษค 861

89,000

23
ว่าง

ฆต 1188

499,000

24
ว่าง

ฆน 1188

495,005

26
ว่าง

ฆส 1221

295,005

16
ว่าง

ฆต 1414

299,008

16
ว่าง

ฆฒ 1818

599,000

24
ว่าง

ฆจ 2020

299,005

13
ว่าง

ทะเบียน รถกระบะ

3ฒช 2

14,004

10
ว่าง

3ฒถ 2

15,004

9
ว่าง

3ฒค 3

25,000

13
ว่าง

3ฒฌ 3

39,004

14
ว่าง

3ฒฎ 3

36,004

14
ว่าง

3ฒถ 3

33,004

10
ว่าง

3ฒท 3

33,004

10
ว่าง

3ฒฉ 7

13,004

18
ว่าง

3ฒฎ 7

13,004

18
ว่าง

3ฒท 7

17,004

14
ว่าง

ทะเบียน รถตู้

1นข 4

169,000

12
ว่าง

ฮอ 5

595,005

16
ว่าง

ฮฐ 6

495,005

20
ว่าง

1นก 8

399,000

15
ว่าง

1นข 9

310,004

17
ว่าง

1นข 33

165,004

14
ว่าง

1นก 66

199,005

19
ว่าง

1นก 111

450,004

10
ว่าง

ฮอ 111

799,005

14
ว่าง

1นก 222

149,000

13
ว่าง

บทความล่าสุด