ค้นหาเลขทะเบียน

ดูดวงทะเบียนรถ

ทะเบียน หมวดใหม่

2ขฒ 1

275,000

8
ว่าง

2ขฐ 3

169,000

16
ว่าง

2ขฒ 3

159,000

10
ว่าง

2ขฐ 4

295,005

17
ว่าง

1ขก 5

595,005

9
ว่าง

2ขฒ 7

265,000

14
ว่าง

2ขฒ 8

400,004

15
ว่าง

2ขฐ 11

195,000

15
ว่าง

2ขฒ 11

350,005

9
ว่าง

2ขฐ 33

179,000

19
ว่าง

ทะเบียน ราคาถูก

2ขช 1100

42,004

8
ว่าง

2ขฌ 1133

39,504

17
ว่าง

2ขฐ 1133

39,000

21
ว่าง

2ขฌ 1155

49,005

21
ว่าง

2ขฐ 1155

47,000

25
ว่าง

2ขฐ 1166

47,000

27
ว่าง

2ขฐ 1177

45,000

29
ว่าง

2ขฐ 1313

40,000

21
ว่าง

2ขฐ 1661

49,004

27
ว่าง

2ขฐ 1771

38,004

29
ว่าง

ทะเบียน ผลรวมดี

1ขร 1

790,000

8
ว่าง

2กฉ 1

590,000

9
ว่าง

2ขค 1

450,000

9
ว่าง

2ขญ 1

450,000

9
ว่าง

9กร 1

1,550,005

15
ว่าง

1ขถ 2

320,000

6
ว่าง

1ขษ 2

590,005

9
ว่าง

1ขฆ 3

299,000

9
ว่าง

1ขฐ 3

310,004

15
ว่าง

1ขฒ 3

279,000

9
ว่าง

ทะเบียน VIP

1ขฒ 1

735,000

7
ว่าง

1ขผ 1

740,000

12
ว่าง

1ขร 1

790,000

8
ว่าง

1ขส 1

990,005

11
ว่าง

2กฉ 1

590,000

9
ว่าง

2ขค 1

450,000

9
ว่าง

2ขจ 1

340,004

11
ว่าง

2ขฌ 1

299,004

10
ว่าง

2ขญ 1

450,000

9
ว่าง

2ขฒ 1

275,000

8
ว่าง

ทะเบียน เลขเรียง-หลักพัน

1กจ 123

299,000

14
ว่าง

1กฐ 123

189,000

17
ว่าง

1กน 123

189,000

13
ว่าง

1กฮ 123

189,000

13
ว่าง

1ขก 123

165,000

10
ว่าง

1ขฌ 123

255,005

14
ว่าง

1ขณ 123

265,005

14
ว่าง

1ขธ 123

162,000

13
ว่าง

1ขร 123

149,004

13
ว่าง

1ขล 123

265,005

15
ว่าง

ทะเบียน เลขคู่

1ขธ 1100

89,000

9
ว่าง

1ขร 1100

95,000

9
ว่าง

2ขช 1100

42,004

8
ว่าง

ชห 1100

145,000

9
ว่าง

1กบ 1122

159,005

10
ว่าง

1ขบ 1122

65,000

11
จองแล้ว

1ขว 1122

135,005

15
ว่าง

1ขห 1122

99,000

14
จองแล้ว

2ขฆ 1122

59,000

13
ว่าง

2ขจ 1122

58,004

16
ว่าง

ทะเบียน เลขสลับ

1ขฌ 1010

79,005

10
ว่าง

1ขร 1010

110,000

9
ว่าง

1ขษ 1010

99,000

9
ว่าง

2ขฐ 1010

62,004

15
ว่าง

2ขฒ 1010

60,504

9
ว่าง

9กค 1010

89,005

16
ว่าง

ษย 1010

159,000

14
ว่าง

1กฬ 1212

125,005

13
ว่าง

1ขฌ 1212

129,005

14
ว่าง

1ขฐ 1212

79,004

18
ว่าง

ทะเบียน เลขหาบ

1ขญ 1001

115,005

9
ว่าง

1ขธ 1001

99,000

9
ว่าง

1ขภ 1001

85,004

6
ว่าง

1ขร 1001

105,000

9
ว่าง

1ขฮ 1001

59,005

10
ว่าง

2ขฒ 1001

89,005

9
ว่าง

ฆณ 1001

189,000

10
จองแล้ว

1กฒ 1221

125,005

11
ว่าง

1ขล 1221

80,004

15
ว่าง

1ขฮ 1221

125,005

14
ว่าง

ทะเบียน หมวดเก่า

ฆด 4

1,790,000

8
ว่าง

ธจ 7

1,790,000

17
จองแล้ว

ศฐ 10

790,000

17
จองแล้ว

ฌบ 11

1,490,000

9
ว่าง

ฌห 19

399,000

20
ว่าง

ศฮ 20

250,000

14
ว่าง

ษน 20

120,000

11
จองแล้ว

8กฆ 21

65,000

15
ว่าง

ฌง 24

350,000

13
ว่าง

ภจ 24

399,000

13
ว่าง

ทะเบียน ขาวดำ

ธจ 7

1,790,000

17
จองแล้ว

1กถ 10

189,000

4
ว่าง

1ขฌ 10

220,000

9
ว่าง

6กล 10

99,000

14
ว่าง

7กธ 10

75,000

13
จองแล้ว

ศฐ 10

790,000

17
จองแล้ว

5กพ 15

199,000

20
ว่าง

7กด 16

49,000

16
จองแล้ว

3กฐ 17

39,000

21
จองแล้ว

ฌห 19

399,000

20
ว่าง

ทะเบียน ระฆังทอง

ฆด 4

1,790,000

8
ว่าง

ฆข 111

2,590,000

8
ว่าง

ฆฐ 333

1,490,000

21
ว่าง

ฆณ 1001

189,000

10
จองแล้ว

ฆต 1188

499,000

24
ว่าง

ฆน 1188

495,005

26
ว่าง

ฆส 1221

295,005

16
ว่าง

ฆต 1414

299,008

16
ว่าง

ฆธ 1881

250,000

25
ว่าง

ฆจ 2020

299,005

13
ว่าง

ทะเบียน รถกระบะ

3ฒค 3

25,000

13
ว่าง

2ฒข 1111

35,000

11
ว่าง

2ฒง 1234

16,000

17
จองแล้ว

3ฒค 3000

7,000

13
ว่าง

2ฒก 5000

9,000

11
ว่าง

3ฒค 7777

22,000

38
ว่าง

ทะเบียน รถตู้

1นข 4

169,000

12
ว่าง

ฮอ 5

595,005

16
ว่าง

ฮฐ 6

495,005

20
ว่าง

1นก 8

399,000

15
ว่าง

1นก 9

420,000

16
ว่าง

1นข 9

310,004

17
ว่าง

1นก 11

495,005

9
ว่าง

ฮล 11

390,005

13
ว่าง

ฮว 11

390,005

13
ว่าง

1นข 33

165,004

14
ว่าง

บทความล่าสุด