ค้นหาเลขทะเบียน

ดูดวงทะเบียนรถ

ทะเบียน หมวดใหม่

1ขข 6

990,005

11
ว่าง

1ขข 1155

145,000

17
ว่าง

1ขข 1177

103,004

21
ว่าง

1ขข 1331

75,004

13
ว่าง

1ขข 2112

99,000

11
ว่าง

1ขข 2121

99,000

11
ว่าง

1ขข 3030

78,004

11
ว่าง

1ขข 3311

75,004

13
ว่าง

1ขข 3535

106,004

21
ว่าง

1ขข 3553

96,004

21
ว่าง

ทะเบียน ราคาถูก

2ขง 1100

38,504

8
ว่าง

1ขส 1133

44,004

18
ว่าง

1ขส 1771

46,504

26
ว่าง

1ขฌ 2020

45,000

12
ว่าง

1ขผ 2112

48,004

17
ว่าง

1ขร 2211

49,000

13
ว่าง

1ขห 2332

46,504

18
ว่าง

1ขฬ 2332

49,005

18
ว่าง

1ขห 2552

46,504

22
ว่าง

1ขฌ 3232

46,504

18
ว่าง

ทะเบียน ผลรวมดี

2กฉ 1

650,000

9
ว่าง

2ขค 1

399,000

9
ว่าง

9กร 1

1,550,005

15
ว่าง

1ขถ 2

320,000

6
ว่าง

1ขท 2

340,000

6
ว่าง

1ขษ 2

590,005

9
ว่าง

9กพ 2

470,004

20
ว่าง

1ขฆ 3

299,000

9
ว่าง

1ขฐ 3

310,004

15
ว่าง

1ขฒ 3

279,000

9
ว่าง

ทะเบียน VIP

1ขฒ 1

735,000

7
ว่าง

1ขผ 1

740,000

12
ว่าง

1ขส 1

990,005

11
ว่าง

2กฉ 1

650,000

9
ว่าง

2ขค 1

399,000

9
ว่าง

6กข 1

499,000

10
ว่าง

9กร 1

1,550,005

15
ว่าง

9กล 1

599,000

17
ว่าง

9กว 1

620,000

17
ว่าง

9กอ 1

620,000

17
ว่าง

ทะเบียน เลขเรียง-หลักพัน

1กจ 123

299,000

14
ว่าง

1กฮ 123

189,000

13
ว่าง

1ขก 123

165,000

10
ว่าง

1ขฌ 123

255,005

14
ว่าง

1ขณ 123

265,005

14
ว่าง

1ขธ 123

162,000

13
ว่าง

1ขพ 123

154,004

17
ว่าง

1ขร 123

149,004

13
ว่าง

1ขล 123

265,005

15
ว่าง

1ขว 123

265,005

15
ว่าง

ทะเบียน เลขคู่

1ขท 1100

79,000

6
ว่าง

1ขธ 1100

89,000

9
ว่าง

1ขร 1100

95,000

9
ว่าง

2ขง 1100

38,504

8
ว่าง

ชห 1100

145,000

9
ว่าง

1กบ 1122

159,005

10
ว่าง

1ขบ 1122

65,000

11
ว่าง

1ขว 1122

135,005

15
ว่าง

1ขห 1122

99,000

14
ว่าง

2ขฆ 1122

59,000

13
ว่าง

ทะเบียน เลขสลับ

1ขฌ 1010

79,005

10
ว่าง

1ขร 1010

110,000

9
ว่าง

1ขษ 1010

99,000

9
ว่าง

2ขฆ 1010

62,000

9
ว่าง

9กค 1010

89,005

16
ว่าง

ษย 1010

159,000

14
ว่าง

1กฬ 1212

125,005

13
ว่าง

1ขฌ 1212

129,005

14
ว่าง

1ขฐ 1212

79,004

18
ว่าง

1ขฒ 1212

74,004

12
ว่าง

ทะเบียน เลขหาบ

1ขญ 1001

115,005

9
ว่าง

1ขธ 1001

99,000

9
ว่าง

1ขภ 1001

85,004

6
ว่าง

1ขร 1001

105,000

9
ว่าง

1ขฮ 1001

59,005

10
ว่าง

2ขฆ 1001

54,004

9
ว่าง

ฆณ 1001

189,000

10
จองแล้ว

1กฒ 1221

125,005

11
ว่าง

1ขล 1221

80,004

15
ว่าง

1ขฮ 1221

125,005

14
ว่าง

ทะเบียน หมวดเก่า

ฆด 4

1,790,000

8
ว่าง

ศฐ 10

990,000

17
ว่าง

ฌบ 11

1,250,000

9
ว่าง

ฌห 19

399,000

20
ว่าง

ษน 20

120,000

11
ว่าง

8กฆ 21

65,000

15
ว่าง

ฌง 24

350,000

13
ว่าง

ภจ 24

399,000

13
ว่าง

ฐอ 27

299,000

24
จองแล้ว

ฌพ 33

890,000

19
ว่าง

ทะเบียน ขาวดำ

1ขฌ 10

220,000

9
ว่าง

6กล 10

99,000

14
ว่าง

7กธ 10

75,000

13
จองแล้ว

ศฐ 10

990,000

17
ว่าง

7กด 16

49,000

16
จองแล้ว

3กฐ 17

39,000

21
จองแล้ว

ฌห 19

399,000

20
ว่าง

ษน 20

120,000

11
ว่าง

8กฆ 21

65,000

15
ว่าง

8กบ 21

89,000

14
ว่าง

ทะเบียน ระฆังทอง

ฆด 4

1,790,000

8
ว่าง

ฆข 111

2,590,000

8
ว่าง

ฆฐ 333

1,490,000

21
ว่าง

ฆณ 1001

189,000

10
จองแล้ว

ฆน 1188

495,005

26
ว่าง

ฆส 1221

295,005

16
ว่าง

ฆต 1414

299,008

16
ว่าง

ฆธ 1881

250,000

25
ว่าง

ฆจ 2020

299,005

13
ว่าง

ฆท 2222

3,990,005

12
ว่าง

ทะเบียน รถกระบะ

3ฒค 3

25,000

13
ว่าง

2ฒฆ 111

24,000

11
ว่าง

2ฒข 1111

35,000

11
ว่าง

2ฒง 1234

16,000

17
จองแล้ว

3ฒค 2222

22,000

18
ว่าง

3ฒค 3000

7,000

13
ว่าง

2ฒก 5000

9,000

11
ว่าง

3ฒค 7777

22,000

38
ว่าง

ทะเบียน รถตู้

1นข 4

169,000

12
ว่าง

1นข 5

220,000

13
จองแล้ว

ฮอ 5

595,005

16
ว่าง

ฮฐ 6

495,005

20
ว่าง

1นก 8

399,000

15
ว่าง

1นข 8

280,004

16
ว่าง

1นก 9

420,000

16
ว่าง

1นข 9

310,004

17
ว่าง

1นก 11

495,005

9
ว่าง

1นข 11

195,004

10
ว่าง

บทความล่าสุด